Jesteś tutaj: Strona główna Pliki cookies

Pliki cookies

Ta Polityka Cookies definiuje zasady przechowywania i dostępu do danych na Sprzętach Klientów korzystających z Serwisu do celów dostarczania usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 DEFINICJE
 • Portal - serwis internetowy działający pod adresem aston-druk.pl
 • Strona zewnętrzna - portale internetowe partnerów, dostawców usług lub odbiorców usług Administratora
 • Administrator - ASTON DRUK, , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony oraz przechowująca i dostępująca do informacji w sprzęcie Użytkownika
 • Klient - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.
 • Sprzęt - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za dzięki, którego Klient dostępuje do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - informacje tekstowe kolekcjonowane w formie plików lokalizowanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Ciasteczka wewnętrzne - informacje zapisywane i odczytywane z Urządzenia Klienta przez system teleinformatyczny Strony
 • Ciasteczka zewnętrzne - informacje zapisywane i wczytywane z Sprzętu Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Portali zewnętrznych
 • Ciasteczka sesyjne - informacje zapisywane i odczytane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Strony zewnętrzne podczas jednorazowej sesji danego Sprzętu. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytane z Sprzętu Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Dane nie są skasowane automatycznie po zamknięciu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest skonfigurowana na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Środki składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na ściągania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Sprzętu Użytkownika. Transfer na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest niemalże niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - wykorzystane przez Operatora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Sprzętów Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie wywodzących się od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów wystawiona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
Poprawa i uproszczenie dostępu do Serwisu - Administrator może zapisywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika związanych z Serwisu aby poprawić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Strony.
Autentykacja - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do potrzeb logowania Klientów w Stronie.
Marketing i reklama - Zarządca oraz Strony zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do potrzeb marketingowych oraz wyświetlania reklam Klientów.
Statystyki - Operator oraz Portale zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i analizowania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki aktywności użytkowników. Dane te gromadzone są w celu eksploracji i poprawiania Portal.
Serwowanie usług multimedialnych - Zarządca oraz Strony zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
Serwisy społecznościowe - Zarządca oraz Strony zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE
Operator może współpracować z wymienionymi serwisami zewnętrznymi, które mogą umieszczać pliki Cookie na Sprzętach Klienta:
 • Google (Analityka, Youtube, inne)
 • Facebook
 • HotJar
 • Portale obsługujące czaty online (typu Czater, Smartsupp, inne)
 • Dostawca hostingu
§ 6 OPCJE USTALANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I DOSTĘPU NA SPRZĘTACH KLIENTA PRZEZ STRONĘ I PORTALE ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w każdej chwili, samodzielnie zmodyfikować ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 • Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie skasować wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Strony.
§ 7 ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • Administrator podejmuje wszystkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczonych w plikach Cookie. Należy jednak zauważyć, że gwarancja bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym aktywności Klienta oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z którego korzysta.
 • Operator nie przyjmuje odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszywanie się pod sesję Klienta lub ich skasowanie, na skutek świadomej lub nieświadomej aktywności Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Sprzęt Klienta.
 • Użytkownicy powinni przestrzegać zasad cyberbezpieczeństwa w sieci, aby zabezpieczyć się przed zagrożeniami wymienionymi w poprzednim punkcie.
 • Usługi świadczone przez trzecie strony są poza kontrolą Administratora. Te podmioty mogą w dowolnym momencie zmieniać swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Operator nie odpowiada, na tyle na ile pozwala na to prawo, za działanie plików cookies używanych przez strony partnerskie. Klienci mogą w każdej chwili samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla dowolnej witryny.
§ 8 WYMAGANIA STRONY
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Sprzęcie Użytkownika może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych funkcji Strony.
 •  Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Klient ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 9 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
POLITYKA COOKIES 2 - SYNONIMY
Informacja o plikach cookies
Serwis używa z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, szczególnie pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i są przeznaczone do używania ze stron internetowych Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas zachowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer.
Jednostką, która umieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz zdobywającym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w poniższych celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), za pomocą której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów wymienionych powyżej w części "Ważne techniki marketingowe";
W ramach Serwisu stosowane są dwie zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki). „Stałe” pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich skasowania przez Użytkownika.
Software do oglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj automatycznie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą wykonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Konkretniejsze informacje na ten temat posiada pomoc lub dokumentacja przeglądarki.
Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na pewne funkcjonalności osiągalne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być używane również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google czy Facebook.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zaktualizować ustawienia browsera. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, zachowania preferencji użytkownika może pogorszyć, a w skrajnych przypadkach może zablokować korzystanie ze stron www.
W celu kontroli ustawienia cookies otwórz stronę internetową przeglądarki internetowej i wyszukaj odpowiednią instrukcję.
POLITYKA COOKIES 3 - SYNONIMY
§1 Typy Plików Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Usługi
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i wczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi i zainstalowane w Usłudze
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas pojedynczej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i wczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zamknięciu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest skonfigurowana na tryb usuwanie plików Cookie po zamknięciu sesji Urządzenia.
§2 Zabezpieczenie składowania danych
 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na zdobycie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Transfer na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są nie szkodliwe dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji stwarzających ryzyko bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne - Administrator podejmuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez umieszczone w serwisie Skrypty, wywodzących się z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów umieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samostatnie zmienić ustawienia odnoszące się do zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zachowanych plików Cookies przez wszystkie witrynę internetową
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie WWW Twojej przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie używając z instrumentów Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 • Niebezpieczeństwa po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu gwarancji bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od każdej ze stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie jest odpowiedzialny za przechwycenie tych danych, fałszywe reprezentowanie jako sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalności Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub jest zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed takimi ryzykami powinni przestrzegać zaleceń bezpiecznego korzystania z internetu.
 • Zachowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że robi wszelkich starań, by obróbki dane osobowe zgłoszone dobrowolnie przez Użytkowników były zabezpieczone, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich wysiłków w celu zabezpieczenia istniejących danych przed ich utratą, poprzez stosowanie adekwatnych zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Dekrypcja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.
§3 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Zoptymalizowanie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Działania marketingowe, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Serwowanie usług reklamowych
 • Świadczenie usług afiliacyjnych
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, źródeł ruchu itp.)
 • Dostarczanie usług multimedialnych Świadczenie usług społecznościowych
§4 Pliki Cookies Partnerów zewnętrznych
 Administrator w Serwisie używa skryptów javascript i komponentów webowych dostawców, którzy mogą zapisywać własne pliki cookies na Urządzeniu końcowym Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz na własną rękę decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe.
Usługi świadczone przez firmy trzecie są poza kontrolą Administratora. Firmy te mogą w każdej chwili zmienić swoje regulacje świadczenia usług, zasady prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez projektor-multimedia.pl
Zamów rozmowę
Skontaktuj się z nami

Nasze biuro jest teraz zamknięte. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 1 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.